Recent content by tiendatmagic

  1. Microsoft tuyên bố Edge hiện là 'trình duyệt hoạt động tốt nhất trên Windows 10'

    Microsoft edge thì liên quan gì google mà là số 2, chứ google chrome có đồng bộ được tài khoản Microsoft không?
Top Bottom