Recent content by tienmd

  1. tienmd

    Khóa học làm dự án thực tế với AngularJS, WebAPI và Entity Framwork Code First

    Mô tả tổng quan khóa học Đây không đơn thuần là khóa học giúp các bạn làm dự án hay làm project thực tế mà nó còn bao gồm các kiến thức và kỹ năng giúp các bạn làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công ty phần mềm. Để giúp các bạn không bị lạc lõng trong giai đoạn đầu bước vào nghề lập trình...
Top Bottom