Recent content by tranhoa11081999

  1. Trường Trung cấp Việt Hàn Tuyển sinh Trung cấp Tiểu học hệ chính quy

    lên tiếng TUYỂN SINH TRUNG CẤP TIỂU HỌC NẲM 2020 Trường Trung cấp Việt Hàn lên tiếng Tuyển sinh Trung cấp Tiểu học hệ chính quy, văn bằng hai. Học trực tuyến trên toàn quốc hoặc học chính quy tập hợp. Chỉ 10 tháng nhận bằng (hoặc mang thể sớm hơn). Được trợ giúp Liên thông Đại học sau khi thấp...
  2. Trung Cấp Mầm Non - Trung Cấp Việt Hàn

    Tuyển sinh trung cấp mầm non sở hữu chương trình đào tạo linh hoạt, thời kì đào tạo ngắn, đơn giản ứng tuyển và có dịp thăng tiến cao trong khoảng thời gian dài. Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm Non trên toàn quốc năm 2020 bây giờ có rộng rãi trường Tuyển sinh trung cấp măng non mang thời gian tập huấn...
Top Bottom