Recent content by trongnam

  1. trongnam

    [Android] Thế giới phụ nữ: Ứng dụng dành cho phụ nữ

    Mềnh là đàn ông,nhưng mềnh yêu phụ nữ vậy có dùng được không nhể :lmao:
  2. trongnam

    Cảm nhận về Lens Macro OREA 12.5 cho điện thoại

    mềnh cũng đang sở hữu em lumia 1520 và em lens này :rofl:
Top Bottom