Recent content by Tuandebe

  1. Tuandebe

    Tuyển lập trình viên Middle React JS

    Hi mọi người, Mình tới từ công ty Oncredit, công ty mình đang tuyển vị trí lập trình viên React. Benefits: - An international work environment in a rapidly growing organization - Ability to work from home or office - Сareer and financial growth: revision of financial motivation and a roadmap...
  2. Tuandebe

    Galaxy Z Flip3: không chỉ là 1 chiếc smartphone, đây còn là món phụ kiện giúp nâng tầm phong cách sống!

    Thiết kế đẹp quá. Chỉ không hiểu gập ra vào nhiều có gãy không?
Top Bottom