tuyettuyet

Gender
Female

Chữ ký

Ngô Thị Tuyết - Tư vấn Vnskills
VnSkills Academy - Viện CNTT - ĐHQGHN
[http:www.vnskills.com]

|Cell: 0936.394.268 / 0978.670.429
|Email: [email protected]
Chữ ký không được chứa hình ảnh
Top Bottom