Recent content by Uiurin

  1. Xiaomi trình diễn công nghệ sạc siêu nhanh có dây 200W và không dây 120W: từ 0% lên 100% trong 8 phút

    Không biết xiaomi tính đến độ chai pin không nhỉ? Sau bao nhiêu lần nạp xả
Top Bottom