vinatpk

Vina TPK sản xuất, gia công kim loại hàng loạt. Đưa ngành gia công sắt tiến đến thế giới

Thông tin chi tiết:

Website: https://vinatpk.com/

SĐT: 0917962828

Địa chỉ: 69 TL 49, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Google maps: https://goo.gl/maps/6j4e6rS1S39Krz3B9

#vinatpk #satmythuat #congtyvina #satnghethuat


https://www.facebook.com/tpkvina

https://www.youtube.com/vinatpk

https://www.pinterest.com/vinatpk/

https://www.linkedin.com/in/vina-tpk-655a30247/
Ngày sinh nhật
21/4/00 (Age: 23)
Website
https://vinatpk.com/
Đến từ
https://goo.gl/maps/6j4e6rS1S39Krz3B9
Gender
Male

Liên hệ

Địa chỉ Facebook
tpkvina
Top Bottom