vsetgiakhang

Hợp Tác Xã Vận Tải Gia Khang (HTX Gia Khang) là thành viên trực thuộc Tập đoàn VSETGROUP thành lập với mục tiêu chuyên sâu cung cấp các giải pháp vận tải hành khách và hàng hóa, cho thuê xe tự lái, cấp phù hiệu vận tải, cho thuê kho bãi…
Ngày sinh nhật
1/1/00 (Age: 22)
Website
https://vsetgiakhang.com/
Gender
Female
Top Bottom