Recent content by yaua1201

  1. [Relax] Cách mới để thay sim Ai Phôn. Bạn đã thử chưa?

    Ai xài Ai Phôn thì đã quá quen với việc làm bạn với cây chọt khe sim nếu muốn thay sim. Nay, đã có một cách thay sim hoàn toàn mới cho chiếc Ai Phôn mà không cần dùng đến cây chọt khe sim kia. Với cách này không những tập cho bạn tính tỉ mỉ khéo léo, sự tập trung cao độ và hơn thế nữa là lòng...
Top Bottom