2020 game

  1. Nguyễn_Cương

    Trải nghiệm lại một năm 2020 đầy biến động với tựa game "giả lập 2020" này

    Năm 2020 vừa qua là một năm vô cùng tồi tệ đối với mọi người trên toàn thế giới, nào là cháy rừng, biểu tình, nổ bom và tệ nhất là sự xuất hiện của coronavirus vào hồi đầu năm khiến thế giới hoàn toàn thay đổi và mọi người phải tự cách ly. Để diễn tả cho một năm 2020 tồi tệ như thế nào, một nhà...
Top Bottom