21h1

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft chính thức ra mắt bản cập nhật Windows 10 version 21H1, với những bổ sung tính năng nhỏ

    Bản cập nhật Windows 10 21H1 "Spring 2021" hiện đã chính thức được Microsoft ra mắt và đang được triển khai cho hàng triệu người dùng trong chương trình Windows Insider program. Bản cập nhật 21H1 sẽ chỉ là một bản cập nhật nhỏ với một số cải tiến, bao gồm các tính năng mới cho Windows Hello...
  2. Chu Hiển Đạt

    Bản cập nhật Windows 10 Iron 21H1 đầu tiên đã được phát hành đến Windows Insider Program

    Mặc dù bản cập nhật Windows 10 May 2020 Update vừa được chính thức phát hành chưa lâu, Microsoft đã tiến hành thử nghiệm Windows 10 20H2 (dự kiến phát hành vào cuối năm nay) song hành với Windows 10 Iron 21H1 - bản cập nhật lớn của nửa đầu năm 2021 trên Dev Channel, Windows Insider Program...
Top Bottom