950 pro

  1. TR02

    Samsung chỉ định AMC là nhà phân phối độc quyền ổ cứng SSD tại Việt Nam

    Hôm nay (23/12), Samsung đã chính thức công bố việc bổ nhiệm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Minh Cường (AMC) thuộc chi nhánh Eternal Asia (Singapore) là nhà phân phối độc quyèn sản phẩm ổ cứng SSD tại thị trường Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, Samsung mong muốn mang đến cho người...
  2. TR02

    Samsung chỉ định AMC là nhà phân phối độc quyền ổ cứng SSD tại Việt Nam

    Hôm nay (23/12), Samsung đã chính thức công bố việc bổ nhiệm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Minh Cường (AMC) thuộc chi nhánh Eternal Asia (Singapore) là nhà phân phối độc quyèn sản phẩm ổ cứng SSD tại thị trường Việt Nam. Thông qua sự hợp tác này, Samsung mong muốn mang đến cho người...
Top Bottom