adobe camera raw 12.0

  1. HoangHCS

    Adobe Camera Raw 12.0 - Plugin Chỉnh Sửa Ảnh Trên Photoshop Xử Lý Bức Ảnh Thô Khi Chụp

      Adobe Camera Raw là Plugin chỉnh sửa ảnh trên Photoshop với khả năng xử lý bức ảnh thô sau khi chụp để tạo ra bức ảnh đẹp và chất lượng hơn so với hình ảnh đầu vào ban đầu. Phần mềm này giúp hỗ trợ các nhiếp ảnh gia trong việc chỉnh sửa và chụp ảnh, tạo nên những bức ảnh đẹp...
Top Bottom