affter effects

  1. Hải Hài Hước

    Adobe mua lại nền tảng chỉnh sửa video trực tuyến 'Frame․io' với giá 1,3 tỷ USD

    Vào hôm 19.08 vừa qua, Adobe đã công bố việc mua lại Frame.io, một nền tảng chỉnh sửa video trực tuyến dựa trên công nghệ đám mây. Thỏa thuận này đạt được với mức giá 1,3 tỷ USD và Frame.io sẽ trở thành một trong số các phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa video của Adobe trong thời gian tới. Nếu bạn chưa...
Top Bottom