air mode

  1. khangpham1110

    Tại sao cần tắt điện thoại, kéo cửa sổ và dựng lưng ghế khi máy bay cất / hạ cánh?

    Khi đi máy bay, chúng ta thường được tiếp viên nhắc nhở: "Tắt nguồn điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay, mở tấm che cửa sổ, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt dây an toàn" mỗi khi máy bay cất/hạ cánh. Tại sao chúng ta được yêu cầu như vậy và nó ảnh hưởng gì đến an toàn bay...
Top Bottom