alt tab

  1. Nguyễn_Cương

    Windows 11 giờ đây sẽ giống macOS hơn với giao diện chuyển giữa các cửa sổ Alt + Tab mới

    Việc quản lý các cửa số đang mở của Windows 10 hoặc Windows 11 luôn tốt hơn macOS và Microsoft hiện đang tung ra một bản cập nhật mới sẽ thay đổi giao diện của Alt + Tab (phím tắt mặc định để nhanh chóng chuyển đổi giữa các ứng dụng và các tab trình duyệt đang mở). Như bạn có thể đã biết, “Task...
Top Bottom