altdeploy

  1. HaiiDeas

    AltDeploy, công cụ thay thế Cydia Impactor tốt nhất dành cho macOS

    Mới đây, nhà phát triển @pixelomer đã chính thức phát hành AltDeploy nhằm thay thế công cụ Cydia Impactor* dành cho người dùng macOS. Mặc dù vẫn được giữ nguyên chức năng từ phiên bản gốc, nhưng có tích hợp thêm một số tính năng mới và thay đổi nhẹ về giao diện người dùng. (*) Nếu bạn chưa biết...
Top Bottom