alto's adventure the spirit of the mountain

  1. HaiiDeas

    Bản mở rộng/làm lại của Alto's Adventure 'The Spirit of the Mountain' ra mắt trên Apple Arcade

    Nhà phát triển từng đoạt giải thưởng vào mùa hè năm ngoái Snowman đã mang Alto's Odyssey lên Apple Arcade và trở thành một trong số các trò chơi thành công nhất trên nền tảng Cloud Gaming này. Nhằm tiếp nối phần game Alto's Odyssey: The Lost City với quần xã sinh vật cùng những cuộc phiêu lưu...
Top Bottom