andrid 13

  1. HaiiDeas

    8 tính năng mới đáng chú ý nhất trên Android 13

    Android 13 đang được triển khai cho các thiết bị thông qua chương trình beta với ngôn ngữ thiết kế Material You mở rộng, cải tiến quản lý quyền truy cập, bộ chọn ảnh mới và nhiều thay đổi đáng chú ý khác. Dưới đây là danh sách tổng hợp 8 tính năng nổi bật nhất trên phiên bản Android này, mời các...
Top Bottom