android 11 features

  1. Nguyễn_Cương

    Android 12 sẽ có tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh màu nền hệ thống vô cùng đẹp mắt

    Android luôn là hệ điều hành có thể tùy chỉnh giao diện người dùng cũng như các thành phân bên trong khá tốt, cho phép người dùng có thể thay đổi giao diện theo ý thích của mình. Tuy nhiên khi nói đến màu sắc, Android không thực sự cho phép người dùng thay đổi điều đó từ trong cài đặt. Nhưng...
  2. HaiiDeas

    Tổng hợp các thay đổi và tính năng mới trên Android 11 được phát hiện quá phiên bản Developer Preview

    Hiện tại, Google đã bắt đầu triển khai chương trình Developer Preview của Android 11, chủ yếu là để thu thập phản hồi từ phía các nhà phát triển nhằm cải thiện tính ổn định hệ thống, đồng thời thử nghiệm một số tính năng mới trước khi bước sang giai đoạn beta mở rộng (dự kiến bắt đầu vào cuối...
Top Bottom