android 13 qpr1

  1. HaiiDeas

    Google sửa hơn 70 lỗi trên Pixel 7 với bản cập nhật Android 13 QPR1

    Trong bản phát hành Android 13 QPR1 vừa qua, Google cung cấp hơn 70 bản sửa lỗi dành cho dùng Pixel 7 và Pixel 7 Pro, trong đó bao gồm khắc phục các vấn đề về pin sạc, bảo mật, camera, khả năng hiển thị và đồ họa. Dưới đây là thông tin chi tiết đi kèm bản cập nhật, mời các bạn cùng tham khảo...
Top Bottom