Xin chào!

Vui lòng đăng ký tài khoản để có thể thảo luận và nhận được những thông tin mới nhất về công nghệ từ diễn đàn.

Đăng ký ngay!

android app

 1. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 31/3/2020

  Tổng hợp 37 apps/games mất phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Google Play. Mời các bạn cùng qua danh sách phía dưới và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 2. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 30/3/2020

  Cập nhật danh sách 30 apps/games mất phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Google Play. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 3. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 29/3/2020

  Chia sẻ danh sách 26 apps/games mất phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Google Play. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 4. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 28/3/2020

  Cập nhật danh sách 39 apps/games mất phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Play Store. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone...
 5. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 27/3/2020

  Tổng hợp danh sách apps/games trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 6. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 26/3/2020

  Tổng hợp danh sách 34 app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 7. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 25/3/2020

  Cập nhật danh sách 33 app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên trong thời gian ngắn trên cửa hàng Play Store. Các bạn tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 8. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 24/3/2020

  Tổng hợp danh sách 28 app/game mất phí đang nhận được ưu đãi trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn, các bạn nhanh tay tải về trước khi chương trình miễn phí và giảm giá này kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone. Để sử...
 9. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 23/3/2020

  Chia sẻ danh sách app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên Play Store. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone. Để sử...
 10. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 22/3/2020

  Cập nhật danh sách 35 app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone. Để...
 11. Hải Hài Hước

  Đang miễn phí 27 ứng dụng và trò chơi trả phí trị giá 74 USD trên App Store (22/3/20)

  Cập nhật 27 app/game trả phí đang được miễn phí trên cửa hàng App Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng xem trong bài tổng hợp và nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé. Lưu ý rằng ứng dụng trả phí được miễn phí/giảm giá trong thời gian ngắn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào...
 12. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 21/3/2020

  Hiện tại trên cửa hàng Google Play đang miễn phí, giảm giá 28 app/game trả phí khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 13. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 20/3/2020

  Hiện tại trên cửa hàng Google Play đang miễn phí, giảm giá 35 app/game trả phí khá hấp dẫn trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 14. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 19/3/2020

  Tổng hợp danh sách 35 app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Play Store. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone. Để...
 15. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 18/3/2020

  Chia sẻ danh sách một số app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng...
 16. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 17/3/2020

  Tiếp tục làm mới danh sách tổng hợp app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone /...
 17. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 16/3/2020

  Chia sẻ danh sách tổng hợp một số app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Play Store. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone /...
 18. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 15/3/2020

  Tổng hợp danh sách 33 app/game trả phí đang nhận được ưu đãi trên cửa hàng Play Store trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo và nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng Viettel / mạng VinaPhone / mạng MobiFone. Để sử dụng...
 19. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 14/3/2020

  Cập nhật 27 app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trong thời gian ngắn trên cửa hàng Google Play. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết qua danh sách tổng hợp phía dưới và nhanh tay tải về trước khi chương trình ưu đãi này kết thúc nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo / mạng...
 20. Hải Hài Hước

  Tổng hợp app, game trả phí đang được miễn phí và giảm giá trên Play Store ngày 13/3/2020

  Chia sẻ với các bạn một số app/game trả phí đang được miễn phí, giảm giá trên cửa hàng Google Play trong thời gian ngắn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết qua danh sách tổng hợp phía dưới và nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé. Cách mua ứng dụng trên Play Store bằng ví MoMo /...
Top Bottom