android for work

  1. thuanngotau

    Google khẳng dịnh hơn 19.000 tổ chức đang thử nghiệm hoặc sử dụng Android for Work

    Hôm nay, Google chính thức công bố rằng hơn 19.000 tổ chức đang hoặc là thử nghiệm hoặc là khai tháng và sử dụng dịch vụ Android for Work của hãng. Android for Work tạo điều kiện dễ dàng hơn và an toàn hơn cho các tổ chức và doanh nghiệp khi cho phép các nhân viên của mình mang các thiết bị...
Top Bottom