android q desktop mode

  1. Hải Hài Hước

    Đây chính là "Desktop Mode" của Android Q với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn

    Mặc dù Android Q (beta) là phiên bản đầu tiên được hỗ trợ Desktop Mode, nhưng phần lớn thông tin chia sẻ trong thời gian qua chỉ dừng lại ở mức cơ bản với cách hoạt động tương tự như nền tảng Samsung Dex. Tuy nhiên, nhà phát triển Daniel Blandford đã tiến hành kích hoạt đầu đủ các tính năng của...
Top Bottom