ảnh hưởng

  1. Nguyễn_Cương

    [Giải trí] Ngắm 11 logo của các thương hiệu nổi tiếng phiên bản "thời virus corona"

    Đại dịch Corona đang ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống con người chúng ta, từ việc ăn ở sinh hoạt cho đến việc phải đi làm ngay tại nhà. Giám đốc sáng tạo của một công ty có trụ sở ở Slovenia là anh Jure Tovrljan, mới đây đã thiết kế lại các logo nổi tiếng để chúng phản ảnh lại những khó khăn...
Top Bottom