apollo for reddit

  1. HaiiDeas

    Ứng dụng Apollo thêm 'Pixel Pals' vào Dynamic Island trên iPhone 14 Pro

    Nhằm hỗ trợ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, nhà phát triển ứng dụng Apollo for Reddit đã triển khai một tính năng nhỏ cho Dynamic Island. Người dùng có thể tùy chỉnh một số loài vật như mèo, chó, nhím, cáo và kỳ giông, chúng sẽ di chuyển vòng quanh phía trên phần Dynamic Island mỗi khi người...
Top Bottom