apple far out

  1. HaiiDeas

    Mời tải ảnh nền lấy chủ đề sự kiện ra mắt iPhone 14 - Apple "Far out"

    Theo thông báo chính thức, Apple sẽ tổ chức sự kiện lớn tiếp theo vào ngày 7 tháng 9 với nhiều sản phẩm mới như iPhone 14, Apple Watch Series 8 hay Apple Watch Pro. Năm nay, "táo khuyết" dùng khẩu hiệu là "Far Out" nhằm ám chỉ mục tiêu vươn xa hơn trong tương lai. Trong thời gian chờ đợi sự...
  2. HaiiDeas

    Apple chính thức xác nhận sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9

    Đúng như những tin đồn trước đây cho thấy, Apple sẽ tổ chức sự kiện lớn tiếp theo vào ngày 7 tháng 9 với nhiều sản phẩm mới như iPhone 14, Apple Watch Series 8 hay Apple Watch Pro. Năm nay, "táo khuyết" sử dụng khẩu hiệu là "Far Out" nhằm ám chỉ sự vươn xa hơn trong tương lai. Điều khác biệt là...
Top Bottom