apple music awards 2021

  1. HaiiDeas

    Apple Music Awards 2021 tôn vinh 5 nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn về văn hóa và trên các bảng xếp hạng địa phương [U]

    Apple đã công bố những người chiến thắng trong Lễ trao giải Apple Music thường niên lần thứ ba, công nhận những nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2021 và tầm ảnh hưởng của họ đối với văn hóa toàn cầu. Giải thưởng Apple Music Awards vinh danh những thành tựu về âm nhạc ở 5 hạng mục riêng biệt - Nghệ sĩ...
Top Bottom