apple park

  1. hieucocc

    Nhân viên làm việc tại nhà vì COVID-19, Apple Park như một phi thuyền bỏ hoang

    COVID-19 có lẽ lý do khá chắc chắn ở thời điểm hiện tại khi Apple cho phép hầu hết nhân viên của mình làm việc tại nhà, cả khu trụ sở “phi thuyền” Apple Park gần như là một tòa nhà bỏ hoang khi xuất hiện trong một video quay từ trên cao bằng drone mới đây. Được khai trương từ hồi tháng...
Top Bottom