apple time flies

  1. HaiiDeas

    Apple ấn định thời điểm chính thức phát hành iOS 14, iPadOS 14 và watchOS 7

    Trong sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới, Apple đã chia sẻ về thời điểm phát hành iOS 14, iPadOS 14 và watchOS 7 tới tất cả người dùng. Theo đó, các bản cập nhật này sẽ có sẵn vào ngày 16 tháng 9 (tức 17/9 theo giờ Viêt Nam) cho những thiết bị được hỗ trợ. Apple phát hành iOS 14 và iPadOS 14 (GM)...
Top Bottom