apple watch series 8

  1. Chu Hiển Đạt

    [Tin đồn] Apple Watch series 8 sẽ có đến 3 tuỳ chọn kích thước khác nhau

    Gần đây, một chuyên gia phân tích màn hình nổi tiếng đã chia sẻ rằng Apple sẽ cung cấp đến 3 tuỳ chọn kích thước trên thế hệ Apple Watch tiếp theo - Apple Watch series 8. Thông tin này được Ross Young - CEO của DSCC, một công ty chuyên cung cấp các phân tích liên quan đến chuỗi cung ứng màn...
Top Bottom