auto dark mode

  1. Nguyễn_Cương

    Mời tải xuống Auto Dark Mode 10.4.0, giúp tự động chuyển sang Dark Mode cho Windows 11

    Windows 11 đã nhận được nhiều tính năng tuyệt vời trong hai năm đầu tiên ra mắt và các bản cập nhật sắp tới sẽ còn bổ sung thêm nhiều tính năng hơn nữa . Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị các khả năng mới được hỗ trợ bởi AI, một số trong số đó đã có sẵn để thử nghiệm. Tuy nhiên, công ty đôi khi...
  2. Nguyễn_Cương

    Tự động chuyển sang chế độ Dark Mode trên Windows 11 bằng ứng dụng Auto Dark Mode miễn phí này

    Kể từ khi Windows 10 phát hành vào năm 2015, hệ điều hành này đã hỗ trợ người dùng sử dụng hai chế độ giao diện khác nhau là Light Mode và Dark Mode. Tuy nhiên người dùng chỉ có thể chuyển đổi một trong hai chế độ này theo cách thủ công mà không thể tự động chuyển như trên macOS. Đến khi Windows...
Top Bottom