auto tab discard

  1. Nguyễn_Cương

    Xuất hiện extension miễn phí có khả năng giúp Chrome đỡ "ngốn RAM" hơn

    Google Chrome là trình duyệt được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới vì khả năng đồng bộ hóa với tài khoản Google và sự ổn định của nó. Tuy nhiên, Chrome cũng được biết đến với khả năng "ăn RAM" nhiều hơn bất kỳ trình duyệt nào khiến người dùng PC cấu hình thấp phải chuyển sang sử dụng trình...
Top Bottom