bộ nhớ

  1. Nguyễn_Cương

    Nghiên cứu cho thấy dung lượng 64GB đang trở nên cực kỳ thiếu thốn với người dùng smartphone

    Dung lượng lưu trữ là thứ vô cùng cần thiết đối với người dùng smartphone và nó cũng đang ngày càng tăng lên rất nhiều trong vài năm qua khi theo một nghiên cứu mới nhất của trang thống kê Counterpoint thực hiện cho thấy, 128GB đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mặc định của dung lượng bộ nhớ...
Top Bottom