bộ xử lý trung tâm cpu

  1. hannvu

    Bo mạch chủ IPC ATBOX CORE INTEL i5, Support 4GB/8GB/16GB

    Bo mạch chủ máy tính công nghiệp ATBOX G6 được cung cấp sức mạnh bởi bộ vi xử lý Intel Core i5-6360u. Với kích thước hình thức nhỏ 213 * 255 * 66mm, IPC G6 là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các môi trường hạn chế về không gian. Khả năng tính toán cao, sẵn sàng 4K và khả năng mở rộng cao làm cho...
Top Bottom