backup by google one

  1. HaiiDeas

    "Backup by Google One" đang được áp dụng rộng rãi trên các phiên bản Android 10, 11 và 12

    Vào tháng 7, Google đã bắt đầu áp dụng "Backup by Google One" làm dịch vụ sao lưu thống nhất mới dành cho Android. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ cần đồng bộ hóa một lần với máy chủ lưu trữ đám mây, bao gồm dữ liệu ứng dụng, tin nhắn SMS, lịch sử cuộc gọi, danh bạ và tùy chọn thiết bị...
  2. HaiiDeas

    Backup by Google One là hệ thống sao lưu thống nhất mới của Android

    Bắt đầu từ 21 tháng 7, Google đã bắt đầu áp dụng "Backup by Google One" như một bản cập nhật cho dịch vụ sao lưu Android hiện có. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ cần đồng bộ hóa một lần với máy chủ lưu trữ đám mây, bao gồm dữ liệu ứng dụng, tin nhắn SMS, lịch sử cuộc gọi, danh bạ và tùy chọn...
Top Bottom