bản đồ số

  1. Leozz

    eKMap xây dựng thành công bản đồ Covid-19 Made in Vietnam

    Bản đồ Covid-19 tại Việt Nam đã ra đời để góp phần kiểm soát dịch bệnh, mang đến cho người dân luồng thông tin chính thống, tập trung và trực quan trên nền bản đồ số. Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng 5/2021, khi Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Địa lý eK (eKGIS) lần đầu tiên tổ chức hội thảo...
Top Bottom