bản ghost win 8 32bit nhẹ nhất

  1. Ghost Windows 8.1 Pro 9600 32 & 64Bit - Full Soft Nhanh và mượt

    THÔNG TIN BẢN GHOST WINDOWS 8.1 PRO Được làm từ bộ cài Windows 8.1 Pro 32bit & 64bit nguyên gốc. Không lượt bỏ hay tùy chỉnh bất kỳ thành phần nào của windows Windows đã được Active trước khi tạo ghost. Cài sẵn KMS để kích hoạt bản quyền khi cần. Cài full bộ Office 2013 kích hoạt sẵn bản...
Top Bottom