bản vá bảo mật

  1. HaiiDeas

    Microsoft đã loại bỏ 49 lỗi nghiêm trọng trong "bản vá thứ ba"

    "Bản vá thứ ba" từng là một thuật ngữ không chính thức được sử dụng để ám chỉ các bản vá từ một số nhà sản xuất phần mềm lớn trên thế giới. Microsoft chính thức hóa vào tháng 10 năm 2003 và hiện được liên kết với các bản cập nhật vào ngày thứ Ba thứ hai của tháng. Ngày 13 tháng 12 là Bản vá thứ...
  2. Nguyễn_Cương

    Apple có thể cho phép người dùng iPhone và iPad bỏ qua cập nhật hệ điều hành, chỉ cài đặt bản vá bảo mật trong tương lai

    Apple đang chuẩn bị phát hành iOS 14.5 và iPadOS 14.5 cho công chúng. Tại thời điểm này, các bản build đầu tiên đã bước vào giai đoạn thử nghiệm và bản beta thứ tư khi được phát hành cho các nhà phát triển nhằm mục đích thử nghiệm. iOS 14.5 và iPadOS 14.5 hứa hẹn sẽ là một bản cập nhật lớn liên...
Top Bottom