bán yahoo

  1. Ryankog

    Verizon từ bỏ Yahoo và AOL, từng mua 9 tỷ giờ chỉ bán 5 tỷ USD

    Verizon đang rời bỏ mảng kinh doanh truyền thông, thông báo bán đơn vị này với giá 5 tỷ USD cho công ty cổ phần tư nhân Apollo Global Management. Vụ mua bán này bao gồm AOL và Yahoo, mà Verizon đã mua với tổng giá trị 9 tỷ USD trong những năm gần đây. Verizon sẽ giữ lại 10% cổ phần và tên...
Top Bottom