bandcamp

  1. HaiiDeas

    Epic Games sắp bắt đầu một cuộc chiến khác với Google, lần này là Bandcamp

    Sau nhiều năm đối đầu với cả Apple và Google xoay quanh vấn đề "chống độc quyền", đồng thời giải quyết việc giảm mức doanh thu chia sẻ cho App Store và Play Store diễn ra chủ yếu là về tựa game sinh tồn Fortnite. Trong khi mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết, nền tảng âm nhạc Bandcamp có thể cũng bị...
Top Bottom