báo cáo catalyst

  1. thudm

    Quý 2.2021, Xiaomi đứng thứ 2 thế giới trong lãnh vực sản xuất smartphone

    Xiaomi đạt sản lượng kỷ lục trong quý này và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 86,6%. Thông tin này được công bố trong báo cáo của hai đơn vị IDC và Strategy Analytics. IDC cho biết, Xiaomi trong Quý 2 năm 2021 đã vươn lên vị trí thứ 2 chiếm 16.9%, với số lượng điện thoại xuất xưởng...
Top Bottom