bảo hành màn hình

  1. Nguyễn_Cương

    Không như hãng Hàn Quốc, OnePlus sẽ bảo hành trọn đời cho người dùng bị "sọc màn hình"

    OnePlus cuối cùng đã giải quyết vấn đề "sọc xanh" màn hình ảnh hưởng đến một số người dùng của mình bằng cách cung cấp bảo hành màn hình trọn đời cho người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗi này tại Ấn Độ. Động thái này , ngay sau khi nhiều người dùng OnePlus đã báo cáo sự cố sọc xanh bất thường trên...
Top Bottom