battery details

  1. duyquang91

    Battery Details: Ứng dụng kiểm tra độ chai Pin & chất lượng củ sạc

    Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn ứng dụng mới do mình phát triển, ứng dụng có tên Battery Details và điều đặc biệt của ứng dụng này đó là ngoài hiển thị thông tin chi tiết về Pin. App còn hiển thị cả thông tin về củ sạc đang sạc cho máy, giúp chúng ra phân biệt được cục sạc đang sạc có ổn...
Top Bottom