battery icon

  1. HaiiDeas

    iOS 16 beta 5 bổ sung thêm phần trăm pin vào thanh trạng thái

    Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng thì Apple cũng thêm phần trăm pin vào thanh trạng thái với phiên bản iOS 16 beta 5. Điều này sẽ giúp giải quyết một trọng những yêu cầu sử dụng cơ bản nhất mà người dùng cần có kể từ khi "táo khuyết" loại bỏ biểu tượng này trên iPhone X. Trong phiên bản iOS 16...
Top Bottom