best android launcher

  1. HaiiDeas

    Đây là 14 launcher Android được đánh giá tốt nhất năm 2021

    Khi muốn thay đổi giao diện Android, chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến các launcher của bên thứ ba với rất nhiều chức năng và công cụ hỗ trợ hữu ích. Với khả năng tùy biến biểu tượng ứng dụng, bảng điều khiển, trang cài đặt, widget v.v... có thể mang đến cho chúng ta một trải nghiệm...
  2. HaiiDeas

    Top 10 ứng dụng launcher miễn phí cho Android không thể bỏ qua trong năm 2020

    Launcher là một trong những công cụ hiệu quả nhất cho việc tùy biến giao diện thiết bị Android, giúp người dùng cá nhân hóa tác vụ sử dụng hằng ngày đồng thời mang đến nhiều tính năng hữu ích mới. Dưới đây là danh sách 10 trình khởi chạy miễn phí tốt nhất không thể bỏ qua trong năm 2020 do trang...
Top Bottom