bewidgets

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn thêm các Widget đẹp mắt lên trên màn hình desktop của Windows 11

    Một trong những tính năng mới của Windows 11 đó chính là Windows Widget, giúp người dùng thêm vào các widget để hiển thị các loại thông tin khác nhau ví dụ như thời tiết, tin tức, bóng đá, v.v...Mặc dù Windows Widget có nhiều widget khác nhau để người dùng sử dụng, tuy nhiên chúng lại được gom...
Top Bottom