big tech

  1. IMEI Phạm

    Các "Big Tech" đạt tăng trưởng doanh thu khi thế giới chuyển sang "kĩ thuật số" vì dịch virus Corona

    Các tập đoàn công nghệ lớn (hay Big Tech) đang trên đà phát triển. Trong mỗi phút của ba tháng đầu năm 2021 thì Apple, Alphabet, Amazon, Facebook và Microsoft đã bán các sản phẩm và dịch vụ đạt khoảng $2.5 triệu (hay 1.8 triệu bảng Anh). Lợi nhuận trước thuế trong kì đạt $88 tỉ, tức là hơn $1 tỉ...
Top Bottom