bing ai

 1. Nguyễn_Cương

  Mặc dù được bổ sung thêm AI của ChatGPT, nhưng Microsoft Bing vẫn đang chết dần chết mòn

  Microsoft đã tạo ra một thứ gì đó mang tính cường điệu vào đầu năm 2023, khi mối quan hệ hợp tác của họ với OpenAI bắt đầu có kết quả. Microsoft đã đưa chatbot phản hồi giống con người của ChatGPT vào hầu hết các sản phẩm của mình bao gồm Microsoft Edge, Windows 11 cho đến Microsoft Paint . Tuy...
 2. Nguyễn_Cương

  Mozilla tố Microsoft lấy dữ liệu hàng triệu người dùng Windows, Office để dào tạo Bing AI miễn phí

  Việc đào tạo thế hệ mô hình AI tổng quát tiếp theo đòi hỏi một lượng đáng kể dữ liệu có chất lượng cao, có ý nghĩa mà máy tính không thể tự tạo ra được. Bây giờ, Mozilla muốn biết liệu Microsoft có kế hoạch sử dụng thông tin của hàng triệu người dùng để huấn luyện AI của công ty hay không. Nếu...
 3. Nguyễn_Cương

  Bing ChatGPT đang dần "tiến hóa" một cách điên loạn khi "tỏ tình" với rất nhiều người dùng trên thế giới

  Một số người dùng đã có thể sử dụng sớm Bing AI (một phiên bản khác của ChatGPT được tích hợp trong Bing) trong tuần qua. Người dùng nhận thấy rằng, trái ngược với ChatGPT , Bing Chat “nói chuyện” giống con người hơn khi họ chia sẻ những câu hỏi liên quan đến đời sống và tình yêu. Cụ thể hơn...
Top Bottom